Toimintasuunnitelma 2019


Vihdin luonto on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys.Vihdin Luonto myötäilee toiminnassaan Suomen Luonnonsuojeluliiton tapahtumakalenteria.

  • Liiton teemavuosi /metsien suojelu ja kuntametsät virkistyskäytössä
  • Luonto- ja ympäristöviikkoa vietetään kirjastoissa helmikuussa 2019
  • Luonnonkukkienpäivä 16.6 Lumme teema-kukkana
  • Suomen luonnon päivä 31.8.

Vihdin Luonnon oma toiminta

  • Retkiä järjestetään Vihdin alueen luontokohteisiin ja  Pääkslahden luontopolulle.
  • Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous maalis/huhtikuussa.
  • Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous marraskuussa
  • Lepakkodetektorien lainaus kirjaston kautta

Muu toiminta       

Yhteistyötä tehdään samanhenkisten tahojen ja yhdistysten kanssa. Aktivoimme uusia jäseniä tulemaan mukaan yhdistyksen toimintaan. Haitallisten vieraslajien tuntemuksen ja tiedon lisääminen. Järjestetään tarvittaessa vieraslaji talkoita.

Myönnämme yläkouluille stipendit(4 kpl)  luonnon ystävälle ja luonnosta kiinnostuneelle oppilaalle.

Tiedottaminen

Toiminnasta tiedotetaan kotisivujen www.vihdinluonto.fi, Facebook-sivujen kautta. Perustetaan yhdistykselle instagram-tili.Tapahtumista ilmoitetaan myös paikallislehtien järjestöpalstalla.

Vihdin Luonto ry hallitus